We use EU funding for our projects UE flag

Generátor kyslíku

info We do apolozige that this page is not completely translated. Please contact us to get information you are interested in.

Generátor kyslíku (Oxygenerátor) je určen k výrobě kyslíku (O2) pro medicinální účely do prostředí operačních sálů a lůžkového oddělení. K výrobě kyslíku používá technologii cyklické tlakové adsorpce (PSA) umožňující produkovat kyslík o koncentraci 93 % (90 – 96 %), dle LEK 14 – Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů. Při svém provozu odebírá čistý a suchý vzduch z napájecí místnosti kompresoru a nechává jej procházet vnitřním procesem, který odebírá dusík a jiné prvky za účelem výroby kyslíku čistoty 93 % (+/-3 %).

Skládá se z regulátoru vstupního tlaku, adsorbční a vyrovnávací nádrže, regulátoru tlaku, elektrického řídicího systému, vypouštěcího systému, filtru částic. Průtok kyslíku (2 – 200 m3/hod) závisí na modelu a požadované čistotě (OGP 2 MED – OGP 200 MED). Při dodržování stanovených plánů údržby je životnost 10 let od uvedení do provozu.

Zajistíme zpracování projektové dokumentace, vlastní realizaci, výchozí revize a následný záruční a pozáruční servis, včetně proškolení obsluhy, a dále měření kvality kyslíku dle LEK-14.