We use EU funding for our projects UE flag

Medical gas distribution systems

info We do apolozige that this page is not completely translated. Please contact us to get information you are interested in.

Pro rozvody medicinálních plynů se používá především měděné potrubí. Součástí rozvodů mediplynů pak mohou být uzávěry plynů, redukční řady, odběrné panely, signalizace tlaku plynu, atd. Tyto prostředky slouží k uzavření části úseku potrubí, redukci tlaku v potrubí, nouzovému připojení k rozvodu, příp. kontrole tlaku plynu.


Potrubní rozvodný systém

Jedná se o část potrubního rozvodu medicinálního plynu, vakua nebo technického plynu, která spojuje zdroj napájení napájecího systému s terminální jednotkou nebo jiným ukončovacím prvkem. Pro oblast zdravotnictví musí být potrubní rozvod mediplynů z měděného potrubí dle ČSN EN 13348, pro oblast průmyslu a laboratoří pak může být potrubí nerezové.

Rozvody medicinálních plynů
Rozvody medicinálních plynů
Rozvody medicinálních plynů
Rozvody medicinálních plynů

Redukční řady

Redukční řada (RS) slouží k redukci medicinálních a technických plynů. Redukční řada je dvoukruhová, při poruše některé součásti na právě spuštěném okruhu lze tento okruh odstavit uzavřením vstupního a výstupního kohoutu na daném okruhu a otevřít okruh druhý.

Redukční řady RS30, RS 100, RS 210 jsou vybaveny terminální jednotkou R14 specifickou pro určitý plyn. V případě RS 30, RS 100 se jedná o servisní připojení, v případě RS 210 se jedná o místo pro měření čistoty vzduchu. Redukční řada VIT 38 je tvořena z mosazného monobloku, čímž se snižuje počet spojů, které by mohly být potencionálně příčinou úniku plynu.


Uzávěry plynů

Uzávěry plynů jsou určeny pro uzavření části rozvodů. Jsou umístěny v uzamykatelné skříni, která obsahuje kulové kohouty, místa pro vstup údržby a náhradního zdroje, kontrolní manometry a snímače tlaku pro vyhodnocení (alarm).

Skříně mohou být pro instalaci pod omítku nebo nástěnné, pro povrchovou montáž. Vyrábí se v provedení standardním (vstup i výstup v horní části) nebo průběžné (vstup zdola), pro 1 až 4 plyny a pro potrubí 18, 22 a 28 mm, které je možné libovolně kombinovat.

Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP
Uzávěry plynů / UP

Kontrolní jednotka

Kontrolní jednotka pro potrubní systémy (3512) musí být instalována za redukční řady DeltaP, které jsou součástí potrubního systému medicinálních plynů. Kontrolní jednotka je složena z těchto částí: Pojistný ventil, Vysokotlaký spínač nastavený na 9,6 barů, Nízkotlaký spínač nastavený na 6,4 barů, Manometr 0 - 16 barů.

Kontrolní jednotka pro potrubní systémy (3512)

Odběrné panely

Odběrný panel je ve zdravotnických rozvodech určen jako odběrné nebo kontrolní místo medicinálních plynů (O2, N2O, CO2, AIR) nebo vakua pro potřeby zdravotnických pracovišť. Slouží pro rychlé připojení přístrojů, které využívají medicinální plyny pro svoji funkci nebo ke kontrole tlaku plynu v rozvodu.

Odběrné panely lze použít jak pro povrchovou montáž (LKM), tak pro zapuštěnou (KP, KP Element). Mohou být vybaveny buď rychlospojkou (KP-R14, KP-R14 Element, LKM-R14) nebo manometrem (KP-M, KP-M Element, LKM-M). V provedení Element lze umístit až čtyři terminální jednotky, popř. manometry nebo jejich kombinace, pod jednotný kryt.

Panel KP-R14 Element pro zapuštěnou montáž
Panel KP-R14 Element pro zapuštěnou montáž
Panel KP-R14 pro zapuštěnou montáž
Panel LKM-R14 pro povrchovou montáž

Nouzový vstup (3511)

Nouzový vstup umožňuje napájení potrubního systému v případě nouzového stavu nebo při údržbě potrubního systému. Toto zařízení musí být instalováno na přístupném místě tak, aby se k němu dostaly stojany nebo vozíky plynových lahví. Je složen z těchto částí: Kulový kohout ON/ OFF, Tlakový pojistný ventil (10 bar), Konektor (typ NIST), Skříň se zámkem

Nouzový vstup (3511)
Nouzový vstup (3511)

Signalizace tlaků plynů STP 5.1

Signalizace je určena pro monitorování tlaku medicinálních plynů metodou sledování kladných a záporných odchylek od jmenovité hodnoty s účelem upozornit světelnou a akustickou signalizací na nevyhovující stav.

Signalizace STP 5.1 je zařízení kompaktních rozměrů umožňující monitorovat tlaky až z šesti tlakových snímačů a lze ji snadno instalovat pod omítku i do suchých, dutých příček. K dispozici je i provedení pro povrchovou montáž. Ovládání pomocí šesti dotykových senzorů je snadné a intuitivní.

Signalizace tlaků plynů

Redukční ventil – druhý stupeň (2250M, 2251M)

Redukční ventil je speciálně navržen pro instalaci v redukčních řadách a je vyráběn ve shodě s normou ČSN EN ISO 7396-1. Je tvořen z mosazného monoblokového tělesa s chemickým poniklováním, uzávěry ventilů jsou hliníkové. Redukční ventily jsou navrženy a vyrobeny ve shodě s normou ISO 10524-2.

Redukční ventil
Redukční ventil
Redukční ventil