COVID-19 restrictions : Dear Business partners, due to Coronavirus COVID-19 spreading in Europe, there are emergency and temporary regulations... ...Read more

Hide

Personal Data Protection

Společnosti FLÍDR s.r.o. (IČ: 60110813) a Flídr plast s.r.o. (IČ: 25293931), obě se sídlem Široký Důl 200, 572 01 (v postavení správců osobních údajů) Vás tímto informují, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fotografii, informace o Vaší kvalifikaci a vzdělání a další údaje týkající se Vaší osoby. Zdrojem těchto údajů je webový „Dotazník uchazeče o zaměstnání“ resp. Vámi zaslaný životopis.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče k obsazení vypsané pracovní pozice a případného kontaktování uchazečů. Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, i bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje bude naše společnost zpracovávat do skončení výběrového řízení a uplynutí zkušební doby vybranému uchazeči, příp. déle po dobu, po kterou naší společnosti stanoví jednotlivé právní předpisy povinnost zpracovávat osobní údaje. Po uplynutí těchto dob bude Váš životopis skartován / vymazán, pokud jste naší společnosti neudělil/a souhlas se zařazením do naší databáze uchazečů.

Zpracování bude prováděno naší společností, příp. můžeme pověřit zpracováním další externisty poskytující související služby. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, aby s nimi samy nakládaly za jiným, než výše uvedeným účelem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Případní zpracovatelé i jejich výpočetní technika (servery, cloudy atd.) se nachází v EU. Při zpracování nebudou o Vás činěna rozhodnutí založená jen a pouze na automatizovaných procesech.


Dovolujeme si Vás závěrem informovat, že máte právo požadovat:

  • informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, s uvedením účelu a zákonného titulu zpracování,
  • opravu, změnu nebo doplnění Vašich osobních údajů,
  • výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se se stížností na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.