K rozvoji využíváme dotační programy UE flag

Letní celozávodní dovolená 8. 7. 2024 – 21. 7. 2024 : Společnosti Flídr metal s.r.o. a Flídr plast s.r.o. budou v termínu 8. 7. 2024 – 21. 7. 2024 uzavřeny z důvodu letní celozávodní dovolené. V tomto termínu nebude v provozu příjem ani expedice zboží. ...Číst celé

Skrýt

Pravidla pro vjezd

Pravidla pohybu návštěv v areálu společností Flídr metal s.r.o. a Flídr plast s.r.o.
Naše společnosti kladou zvýšený důraz na bezpečné chování a pozitivní přístup k životnímu prostředí. Chceme Vás požádat, abyste i Vy přispěli k našemu snažení a chovali se šetrně k životnímu prostředí a předcházeli možným bezpečnostním rizikům v areálu naší společnosti i kdekoliv jinde.
V rámci areálu naší společnosti dodržujte prosím následující, základní zásady:
1. Vždy se řiďte pokyny kontaktní osoby, kterou jdete navštívit nebo případně jiných odpovědných osob.
2. Nevstupujte do částí areálu nesouvisejících s účelem Vaší návštěvy.
3. Pohyb ve výrobních prostorách bez doprovodu odpovědného pracovníka společností Flídr je zakázán.
4. Pořizování fotografií, video a/nebo audio záznamů ve výrobním areálu Flídr bez předchozí domluvy s odpovědnou osobou společnosti Flídr je striktně zakázáno.
5. Při pohybu po komunikacích v areálu společnosti jste povinni dodržovat veškerá dopravní značení a příkazy.
6. Nejvyšší povolená rychlost pro pohyb vozidel v celém areálu Flídr je 20 km/hod.
7. Dodržujte veškeré výstražné a upozorňující nápisy a značky, včetně zákazu kouření v celém areálu, kromě míst vyhrazených kuřákům.
8. Pokud do areálu vnášíte chemické látky nebo směsi, konzultujte tuto skutečnost se zmocněncem pro EMS naší společnosti.
9. Pokud při Vaší činnosti vznikne odpad, který nemáte v úmyslu odstranit vlastními silami, kontaktujte zmocněnce pro EMS, který s Vámi tuto situaci vyřeší.
10. V případě vzniku havarijní situace (požár, úkap, únik nebezpečné látky, apod.) použijte hasicí přístroje resp. havarijní soupravy rozmístěné v areálu a informujte ihned vedoucího příslušného pracoviště nebo pracovníka na recepci.

Pokud Vám není některá zásada jasná, příp. máte další dotazy, požádejte o vysvětlení osobu, kterou jdete navštívit.