K rozvoji využíváme dotační programy UE flag

Fotovoltaika pro firmy : Plánujete výstavbu solární elektrárny? Flídr energo s.r.o. nově nabízí výrobu ocelových konstrukcí a montáž fotovoltaických panelů. ...Číst celé

Skrýt

Dotace

Účelem dotace je realizace opatření ke snížení spotřeby energií

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY DÍLŮ Z TERMOPLASTŮ A ELASTOMERŮ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY DÍLŮ Z TERMOPLASTŮ A ELASTOMERŮ

Terminál MES

IMPLEMENTACE SYSTÉMU MES A ROZŠÍŘENÍ IS KARAT

Zobrazit projekt v PDF

Jedná se o Implementaci MES, který je propojen převodovými můstky s firemním ERP systémem KARAT. Rozšíření datové infrastruktury bylo nezbytné pro realizaci celého projektu.
Při implementaci MES bylo pro plnou funkčnost a maximální využití nutné připojení výrobních zařízení do datové sítě a instalace multifukčních odváděcích terminálů k jednotlivým výrobním zařízením nebo ke skupinám výrobních zařízení. Rozšířením LAN sítě ve výrobním areálu Flídr je také možné maximální využití nově pořízených androidových čteček, které je v současné době možné využít prostřednictvím bezdrátového připojení kdekoliv v areálu společnosti.

K financování našich projektů využíváme dotační programy Evropské Unie.

Ukázka instalace mikroturbíny

Vysoceúčinná výroba elektrické energie a tepla (chladu) včetně opatření pro jejich úsporu

V souladu s cíli operačního programu pro zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru jsme vybudovali:
Energetický uzel mikroturbín pro výrobu el. energie a tepla.
Výrobu chladu z odpadních spalin mikroturbín.
Změnu způsobu vytápění administrativní budovy a výrobních hal z původního vytápění zemním plynem na využití tepla z mikroturbín.
Změnu technického řešení osvětlení výrobních hal a administrativní budovy.

Čerpací stanice PHM - F24 v Širokém Dole

Výstavba samoobslužné čerpací stanice „F24“

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnávání osob z cílových skupin, vytvoření vhodného pracovního prostředí pro tyto pracovníky a zlepšení služeb žadatele. Dále pak posílení konkurenceschopnosti žadatele na trhu a zajištění dalšího rozvoje sociálního podnikání v rámci své podnikatelské činnosti.

Výstavbou samoobslužné čerpací stanice je řešeno zefektivnění procesů v podniku - vozidla osobní i nákladní dopravy nebudou přejíždět na dotankování PHM k okolním čerpacím stanicím (časové i finanční úspory). Zisk vytvořený touto činností bude použit k rozšiřování sociálního podniku – sociálního zaměstnávání.

Výstupem projektu je rozšíření sociálního podnikání žadatele o obor činnosti - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. Prodej PHM pro účely žadatelovy potřeby a pro širokou veřejnost.