K rozvoji využíváme dotační programy UE flag

Výstava skupiny Flídr v poličské knihovně

Zveřejněno: 12.7.2022

Vzhledem ke dlouhotrvajícím omezením spojených s pandemií COVID 19 nebylo možné delší dobu společnosti Flídr group prezentovat široké veřejnosti...

Proto jsme využili tradiční poličské události „Noc neobyčejných zážitků“ a připravili výstavu v poličské knihovně. Expozice se zaměřovala na průřez historií a současností všech společností Flídr group. Návštěvníci mohli zhlédnout produkty jak ze sekce pro automobilový průmysl, tak i ostatních odvětví, ve kterých se stále snažíme prosazovat a zlepšovat.
Nedělitelnou součástí každého podnikání by měla být společenská odpovědnost. V této oblasti se společnosti Flídr group již více než 20 let aktivně angažují například v komunitě dobrovolných hasičů. Od roku 1999 SDH Široký Důl za podpory Flídr metal každoročně pořádá největší hasičskou soutěž v Evropě „Memoriál V. I. Lenina“. Zároveň Flídr plast od 1.10.2019 provozuje non-stop veřejnou čerpací stanici „F24“.
I tyto oblasti naší činnosti můžete zhlédnout v rámci výstavy.

Co všechno se do naší výstavy o Flídr group nevešlo?

VĚDĚLI JSTE ŽE aneb Pár čísel o skupině Flídr:

- Víte, kolik solárních panelů je zapotřebí k pokrytí 1/3 roční spotřeby elektřiny celého výrobního areálu v Širokém Dole? Naše modré střechy budou osazeny 909 panely, aby ve slunečných dnech načerpaly potřebnou energii pro naše stroje.

- Víte, co je to inkluze v praxi? Flídr plast zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním a má přiznán statut chráněné dílny.

- V našem areálu v Širokém Dole používáme ekologické „zelené“ sekačky, abychom optimalizovali spotřebu pohonných hmot. Naše malé stádo je složeno z lam a kamerunských ovcí.

- Víte, kolik aut, ve kterých najdete naše díly, jezdí po světě? Již více než 50 000 000.

- Víte, kolik kilometrů ocelových trubek ročně zpracujeme na výrobu potřebného objemu dodávek rámů hlavových opěr? Je to jako byste jeli do Madridu a zpátky, tedy 4 934 kilometrů.

„ZVLÁDÁME RŮZNÉ OBORY, ABYCHOM BYLI SILNÍ JAKO CELEK“

Zobrazit další novinky