We use EU funding for our projects UE flag

Moldflow

Optimalizace designu plastových výrobků, návrhu forem a procesu vstřikování pomocí softwarů Cadmould® 3D-F a VARIMOS®

Nabízíme vypracování simulační analýzy procesu vstřikování v rozsahu dle požadavků zákazníka.

Po domluvě je možné provést libovolnou službu z bodů 1-3 z následující nabídky:
1. Ve fázi nabídek:

  • Analýzu proveditelnosti
  • Kalkulaci doby cyklu
2. Ve fázi designu dílu:
  • Ověření, zda jsou předem definované ukazatele kvality, obvykle rozměry, dosažitelné pouze nastavením technologických parametrů
  • Optimalizaci konstrukce dílu pro vstřikování, zahrnující predikci vad a deformací výlisku a návrh úprav vedoucí k jejich odstranění, včetně následných kontrolních výpočtů
  • Návrh optimálního umístění vtoku
3. Ve fázi designu formy:
  • Návrh vtokového systému včetně dimenzování jednotlivých kanálů a ústí do dílu s důrazem na balancování plnění dutin a optimalizaci plnící a dotlakové fáze
  • Pomůžeme při návrhu temperačního systému (detekce míst s horším odvodem tepla)
  • Kontrola účinnosti navržené temperace (v případě poskytnutí dat formy), kontrola cyklu
4. Využití softwarů ve vlastní výrobě:
  • Ve fázi vzorkování: Návrh procesních parametrů se zaměřením na dosažení předem definovaných ukazatelů kvality (např. propady, deformace, rozměry) = méně korekčních smyček díky zvýšení kvality dílu již při prvním vzorkování
  • V sériové výrobě: Možnost optimalizace technologických parametrů u již existujících forem, podpora při řešení problémů s kvalitou dílu (analýza chyb a defektů a jejich příčin)

Analýzy zajišťuje odborník, který propojuje mnoholeté zkušenosti se simulačními analýzami a návrhem designu dílu s fyzickým testováním forem a optimalizací reálného procesu vstřikování. V minulosti spolupracoval mj. na vývoji dílů pro významné firmy v automobilovém průmyslu.