K rozvoji využíváme dotační programy UE flag

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : Dne 30. a 31. 5. 2024 se uskuteční Den otevřených dveří. Neváhejte se připojit k přátelskému setkání, sdílení zážitků a pracovních zkušeností přímo v našich výrobních prostorách. ...Číst celé

Skrýt

Úprava procesní vody pro omílání

Čištění a recyklace technologické vody

Čištění vody při omílání

Technologii omílání doplňuje zařízení pro úpravu nebo recyklaci technologické vody znečištěné omíláním. Tato voda obsahuje otěr z omílacích tělísek, kovových součástí, dále olej, a to i v iontové podobě. Před vypuštěním nebo opětovným použitím v omílacím zařízení musí být voda vyčištěna.

Při recyklaci jsou pevné a iontové složky odděleny od vody pomocí flokulantů a koagulantů. Působením těchto prostředků vznikají pevné částice (vločky), které tvoří hutný kal uvnitř reakční nádrže. Následně je takto upravená voda zbavena kalu za pomocí filtračního zařízení a vrací se zpět do omílacího procesu. Čištění a recyklaci vody konzultujte vždy s obchodním zástupcem.