Koronavirus opatření / Coronavirus restrictions

View English version

Vážení obchodní partneři,
v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 prosíme o dodržování níže uvedených nařízení s platností od 11.3. 2020, 6:00 hodin:

Zpřísnění vjezdu do areálu – pro řidiče

  • Vjezd do areálu firem FLÍDR s.r.o. a Flídr plast s.r.o. - nakládka nebo vykládka – probíhá v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin, kromě nakládek Škoda Auto a.s. / vlastní speciální režim /
  • Všichni řidiči se musí podrobit měření tělesné teploty při vjezdu do výrobního areálu „FLÍDR“. Naměřená tělesná teplota nesmí být vyšší než 37°C. V případě vyšší teploty nebude řidič do areálu vpuštěn.
  • Je zakázáno se volně pohybovat po areálu a využívat společné prostory, jako například WC apod.
  • Po příjezdu na místo nakládky nebo vykládky řidiči odplachtují, uvolní náklad k a vyčkají dalších pokynů odpovědných pracovníků. V případě porušení tohoto omezení budou bez složení, nebo naložení nákladu, okamžitě vykázáni z areálu „FLÍDR“.

Nařízení platí bez výjimek až do odvolání.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Karel Flídr – ředitel

Dear Business partners,
due to Coronavirus COVID-19 spreading in Europe, there are emergency, temporary regulations taking effect from 6 a.m., 11th March 2020

Flídr company entrance – for drivers

  • FLÍDR s.r.o. and Flídr plast s.r.o. entrance for materials or goods loading / unloading is possible only in working days from 6:00 am to 2:00 pm, excluding Škoda Auto a.s. trucks / functioning in own special mode /
  • Every driver has to undergo the body temperature measuring before he/she will enter the FLÍDR company premises. In case that driver will be unable to fulfill all mentioned requirements, he/she will not be granted access to FLÍDR plant premises.
  • Is prohibited to move freely within the company area and to use shared rooms – for example restrooms etc.
  • On arrival to the loading/unloading place, the driver is allowed to open the cargo space and will wait for next instructions. In case of violation of this the driver will be excluded from the company area.

These rules are valid until the further notice.
Thank you for your understanding and cooperation.
Ing. Karel Flídr – Managing Director