Dotazník uchazeče o zaměstnání

Personální data uchazeče
Vzdělání a praxe
Předchozí zaměstnání chronologicky
Další znalosti, dovednosti, důležité informace
Jste osobou ze zdravotním postižením nebo těžším zdravotním postižením:
V případě že ano, máte zájem pracovat na chráněné dílně lisovny plastů
Prohlášení uchazeče o zaměstnání

Prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou pravdivé a odesláním tohoto formuláře souhlasím, aby dotazník byl po dobu 1 roku evidován v databázi uchazečů o zaměstnání firem FLÍDR s.r.o. a Flídr plast s.r.o.