We use EU funding for our projects UE flag

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : Dne 30. a 31. 5. 2024 se uskuteční Den otevřených dveří. Neváhejte se připojit k přátelskému setkání, sdílení zážitků a pracovních zkušeností přímo v našich výrobních prostorách. ...Read more

Hide

Terminal units

info We do apolozige that this page is not completely translated. Please contact us to get information you are interested in.

Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak.

Terminální jednotka / R14

Terminální jednotka R14 (rychlospojka) je určena jako odběrné nebo kontrolní místo medicinálních plynů (O2, N2O, CO2, AIR, Vakuum, atd.) pro potřeby zdravotnických pracovišť. Slouží pro rychlé připojení přístrojů, které využívají medicinální plyny pro svoji funkci nebo ke kontrole tlaku plynu v rozvodu.

Terminální jednotky se vyrábí s připojením měděnou trubkou nebo s připojením na hadici. Je možné je instalovat do panelů ve zdi i pro povrchovou montáž. Konstrukce rychlospojek zaručuje rozměrovou specifičnost pro každý typ plynu dle používaného českého, popř. slovenského standardu.

Terminální jednotka O2 s hadicovými nástavci
Terminální jednotka Air s hadicovými nástavci
Terminální jednotka Air 800 s hadicovými nástavci
Terminální jednotka N2O s hadicovými nástavci
Terminální jednotka CO2 s hadicovými nástavci
Terminální jednotka Vac s hadicovými nástavci
Sestava terminálních jednotek R14 v SM-P 5.4
Sestava terminálních jednotek R14 v SM-P 5.4
Sestava terminálních jednotek R14 v SM-P 5.4
Sestava terminálních jednotek R14 v SM-P 5.4