We use EU funding for our projects UE flag

Zimní dovolená 21.12.2023 - 1.1.2024 : Společnosti Flídr metal s.r.o. a Flídr plast s.r.o. budou v termínu 21.12.2023 – 1.1.2024 uzavřeny z důvodu zimní celozávodní dovolené. V tomto termínu nebude v provozu příjem ani expedice zboží. ...Read more

Fotovoltaika pro firmy : Plánujete výstavbu solární elektrárny? Flídr energo s.r.o. nově nabízí výrobu ocelových konstrukcí a montáž fotovoltaických panelů. ...Read more

Hide

Dotace

Výstavba FTV včetně bateriového úložiště Flídr metal s.r.o.

Výstavba FTV včetně bateriového úložiště Flídr metal s.r.o. Výstavba FTV včetně bateriového úložiště Flídr metal s.r.o.

Účelem dotace je realizace opatření ke snížení spotřeby energií

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY DÍLŮ Z TERMOPLASTŮ A ELASTOMERŮ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY DÍLŮ Z TERMOPLASTŮ A ELASTOMERŮ

Terminál MES

IMPLEMENTACE SYSTÉMU MES A ROZŠÍŘENÍ IS KARAT

Zobrazit projekt v PDF

Jedná se o Implementaci MES, který je propojen převodovými můstky s firemním ERP systémem KARAT. Rozšíření datové infrastruktury bylo nezbytné pro realizaci celého projektu.
Při implementaci MES bylo pro plnou funkčnost a maximální využití nutné připojení výrobních zařízení do datové sítě a instalace multifukčních odváděcích terminálů k jednotlivým výrobním zařízením nebo ke skupinám výrobních zařízení. Rozšířením LAN sítě ve výrobním areálu Flídr je také možné maximální využití nově pořízených androidových čteček, které je v současné době možné využít prostřednictvím bezdrátového připojení kdekoliv v areálu společnosti.

K financování našich projektů využíváme dotační programy Evropské Unie.

Ukázka instalace mikroturbíny

Vysoceúčinná výroba elektrické energie a tepla (chladu) včetně opatření pro jejich úsporu

V souladu s cíli operačního programu pro zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru jsme vybudovali:
Energetický uzel mikroturbín pro výrobu el. energie a tepla.
Výrobu chladu z odpadních spalin mikroturbín.
Změnu způsobu vytápění administrativní budovy a výrobních hal z původního vytápění zemním plynem na využití tepla z mikroturbín.
Změnu technického řešení osvětlení výrobních hal a administrativní budovy.

Čerpací stanice PHM - F24 v Širokém Dole

Výstavba samoobslužné čerpací stanice „F24“

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnávání osob z cílových skupin, vytvoření vhodného pracovního prostředí pro tyto pracovníky a zlepšení služeb žadatele. Dále pak posílení konkurenceschopnosti žadatele na trhu a zajištění dalšího rozvoje sociálního podnikání v rámci své podnikatelské činnosti.

Výstavbou samoobslužné čerpací stanice je řešeno zefektivnění procesů v podniku - vozidla osobní i nákladní dopravy nebudou přejíždět na dotankování PHM k okolním čerpacím stanicím (časové i finanční úspory). Zisk vytvořený touto činností bude použit k rozšiřování sociálního podniku – sociálního zaměstnávání.

Výstupem projektu je rozšíření sociálního podnikání žadatele o obor činnosti - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. Prodej PHM pro účely žadatelovy potřeby a pro širokou veřejnost.