We use EU funding for our projects UE flag

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : Dne 30. a 31. 5. 2024 se uskuteční Den otevřených dveří. Neváhejte se připojit k přátelskému setkání, sdílení zážitků a pracovních zkušeností přímo v našich výrobních prostorách. ...Read more

Hide

Energo-block

Energo-block

is automatical and fully functional system, producing electric energy based on natural gas combustion. Produced electric energy is used primarily for own consumption or could be delivered to the distribution network. The beside products are heat for building heating and cold air for cooling of other machinery.

Contact us

Absorpční jednotka - Flídr energo s.r.o.