Certifikáty

Zajištění vysoké kvality výrobků a služeb je naším hlavním cílem při získávání a udržení spokojených zákazníků. Proto naše společnosti zavedly, udržují a stále zdokonalují systémy plnění následujících norem:

Certificates (EN):

Etický kodex a politika kvality